Árvore Genealógica da Família do Karate Kyokushin 


1964 Hulon Willis (2/2) 
    1972 John Earl Doub Sr. (0/10) - Heiwa-Ryu 
                     Raymond Elmore (0/8) - Phoenix Karatedo

1967 Jon Bluming (6/10)- Kyokushin Budokai 
    1995 Sjaak van de Velde (0/5)- Kyokushinkai Karate Musashi
 

1970 Paul Arel (4/10) - Kokondo
    1985 Don Allen (?/6) - Dentoteki


1973 Roger Lesourd (3/7) - Samourai Karate 
    1995 - Ronin Kai


1975 Mike Ganci (?/5) - Mushindo


1976 Tadashi Nakamura (7/9) - Seido Juku seido.com/
     1987 William Reid (?/6) - US Budokai Karate Association 
        1987 Frank Rossetti1998 Patrick Hussey (0/6) - Tenkara
           2001 William Oliver (?/7) - Kenshikai 


1977 Katsuaki Sato - Sato Juku


1980 Hideyuki Ashihara (5/5) - Ashihara Kai www.ashihara-karate.com/
    1980 Kazuyoshi Ishii - Seido Kaikan 
        1987 David Cook - Ashihara International Karate 
            1996 David Cook - Ashihara Budokai 
            1996 David Cook/David Jonkers - Tsui Shin Gen www.tsg-international.com/
                1988 Joko Ninomiya - Enshin Kaikan 
                    1993 Hoosain Narker (1/5)- Ashihara Karate International 
                         1995 Makoto Hirohara - Shintaiikudo
                               Ivan Zavetchanos - Asahi International Karate
                                   Ferhat Ozsert - Zen Nihon Budo Karate 
                                       Ray Geraneo - Kenka Kai Kan Karate

1981 Takashi Azuma - Daido Juku


1981 Yoshiji Soeno - Shidokan


1981 Shigeru Oyama (?/10)- World Oyama Karate
    1983 Donald LaMattina (4/8) - Toshindo
        2002 Miyuki Miura (5/8?) - Miura Dojo
            Marco Lala - Iron Warrior Federation


Don Buck (7/10) - American Kyokushin
    1989 Daniel Andrews III (3/3) - Matsunoki


1989 Suzanne Pinette (1/1) - Sun Dragon Women's Martial Arts

1991 Steve Arneil (7/9) - International Federation of Karate
    Bernard Creton - Karate Jutsu karatejutsukai.co.uk/
        Ticky Donovan (?/7) - Ishinryu ishinryu.org/
            Brian Dowler - Karate Jutsu Do Kai 
                Richard Wu et al - Renshin Kai 
                    1975 Gerry Bryan (?/8) - Tsuyoi Karate 
                        Frank Perry - Seki Juku Ryu

 
1995 Miki Erez - World Survival Hisardut worldsurvivalhisardut.com/


1995 Akiyoshi Matsui (5/8) - IKO(1) kyokushinkaikan.org/ja/index.html

 

1974 (até 1995 na IKO) Pedro Beltran ISKKO belsakarate.com/


 

1995 Yukio Nishida (6/7) - IKO(2) Kenji Midori- Shinkyokushin  wko.or.jp/

 

1995 Yoshikazu Matsushima (7/8) - IKO(3) kyokushin-matsushima.jp/top_e.html


1996 Lee E. Dawson (?/9)- Seishin Ryu

1998 Ademir da Costa (?/?)- Seiwakai


2001 Koi / Shishinoe (?/8) - Kyokushin Union (Kyokushin Rengo-kai)

         
2002? Hajime Kazumi (?/?) - Kazumi Dojo


2002? Nicholas Pettas (?/?) - Nicholas Pettas


2002? Kenji Yamaki (?/?) - Yamaki Ryu


Hisao Maki (?/?) - Maki Kaikan


Nahid Farzinzad (3/0) - American Kyokushinkai


F. Farzinzad - International Kyokushin Union


Masayasu Sugihara - Byakuren Kaikan byakuren


Yuji Shimizu - Toshin Kaikan japantoshinkai.blog25.fc2.com/


Eisho Nakaza - Nakaza Juku


José Koei Nagata - Nagata-Ryu


       Alain Setrouk - Kyokushin Boxing - Kokorokan 

? Alain Setrouk - Kyokushin Eskrima

? Roger Lesourd - Samourai Karate

2002 Hatsuo Royama- Kyokushinkan International

2003 Akira Masuda - International Budo Man Association (IBMA/Freestyle Karate)

2007 Hagen Begbhoudi - Kyokushindo

2008 Guzmán Erramuspe - Kyokuyama (actualmente dentro da WIBK)

2008 Sifu McInnes - World Kumite Organization (WKO) (organizadora de eventos desportivos)www.world-kumite.org/

2009 Kuristina Oyama - International Karate Organization (IKO Sosai)

2010 Loek Hollander/Antonio Piñero - Kyokushin World Federation (KWF)

2010 Francisco Filho - Ichigeki Kickboxing (ligado à IKO1)

2011 Yuri Trutnev (AKR), Steve Arneil (IFK), Hatsuo Royama (KI), Loek Hollander (KWF) - Kyokushin World Union (KWU) europeankyokushin.org/organisation/

2011 Yukichi Anzai/Seiji Kanemura - International Budo Karate Organization Kyokushinkaikan (IBKO)

2012 Henk Kuipers/Bernard Creton - World Independient Budokai (WIBK) (cisão da IBK)

2012 Kazuyiki Hasegawa/Daigo Oishi - Sekai Sokyokushin (All World Kyokushin Group -AWKG) (cisão da AJKU/IKO5) https://www.sokyokushin.com/

2012 Klaus Nonnemacher - World Kyokushin / Kickboxing Union (WKU)

2012 Salam Kahim - International Kyokushin Budokan (IKB, filiada na World All Kyokushin Karate Union)

2013 World Fullcontact Karate Organization (WFKO) Kenji Midori (Associação da WKO Shinkyokushin e All Japan Kyokushin Rengokai)

NOTA: Existem ainda mais organizações e outras irão nascer no futuro. Contudo se desejarem possuir o espírito (SEISHIN) do autêntico Karate Kyokushin de Mas Oyama jamais se deverão esquecer do  legado do mestre e dos seus ensinamentos e acima de tudo, segui-los com fidelidade, sinceridade e autenticidade, OSU!

 FONTES UTILIZADAS PARA ESTE TRABALHO: www.australiankyokushin.com

https://kyokushin-sipr.webnode.es/historia/genealogia-del-kyokushin/